خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.

— امام علی علیه السلام

شکایات،انتقادات وپیشنهاداتچاپ

نام شما(الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

:captcha