اگر سه چیز نبود، فرزند آدم هرگز برای چیزی سر خم نمی کرد: فقر، بیماری و مرگ.

— امام حسین علیه السلام

شکایات،انتقادات وپیشنهاداتچاپ

    نام شما(الزامی)

    شماره تماس شما (الزامی)

    موضوع

    پیام شما

    :captcha