من كشته گريه ها و اشك ها هستم، هيچ مؤمنی مرا ياد نمی كند مگر آن كه عبرت گرفته و اشك هايش جاری خواهد شد.

— امام حسین علیه السلام

شکایات،انتقادات وپیشنهاداتچاپ

    نام شما(الزامی)

    شماره تماس شما (الزامی)

    موضوع

    پیام شما

    :captcha