قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.)

— امام علی علیه السلام

شرکت های حمل و نقل

ردیف

آژانس

نام مدیر

تلفن

آدرس

۱

خوی

بهرام  سلامی

۳۶۲۲۶۰۷۰

استخر شادی آور

۲

امید

مرتضی  نورمحمدی

۳۶۳۶۰۰۴۴

خیابان شهید کوچری

۳

امیر

چنگیز  مقدم دیزج هریک

۳۶۴۵۷۱۰۳

بلوار شهید حجازیفر

۴

صفا

مقصود  مرندی

۳۶۲۶۴۰۱۷

کوی صفا

۵

ولیعصر

میرقاسم  حسینی

۳۶۲۲۵۰۲۲

کاراژ قوچانی

۶

هجرت

مجتبی  فتحعلیلوی اصل

۳۶۳۳۳۵۰۵

بلوار ۲۲ بهمن

۷

سهند

اروج  شاه حسینلو

۳۶۲۲۸۶۶۴

۴۵ متری سیستانی زاده

۸

همشهری

جواد  حسین پور

۳۶۴۴۶۶۶۶

۲۰ متری جانبازان

۹

بهران

علی  نوروزی

۳۶۲۲۲۲۸۸

۴۵ متری سیستانی زاده

۱۰

آشنا

میرنادر  طباطبایی اصل

۳۶۴۴۵۸۸۰

بلوار ۱۵ خرداد

۱۱

رخش

پرویز  خیابانی

۳۶۳۳۴۰۴۳

خیابان شهید احمدنیا

۱۲

رضا

شهرام  اباذری

۳۶۲۲۲۲۲۰

خیابان رودکی

۱۳

شهرک

نادر  آشام

۳۶۴۳۲۰۵۰

شهرک ولی عصر

۱۴

افق

رضا  مختارزاد

۳۶۳۳۳۳۳۰

بلوار شیخ نوایی

۱۵

فجر

جمال  زینال پور

۳۶۳۳۶۹۶۹

ربط ـ خیابان شهید راعی

۱۶

همت

فرمان  واحدی

۳۶۲۲۲۲۱۹

خیابان کارگر

۱۷

پیام

نادر  لک

۳۶۳۳۳۳۳۶

بلوار مدرس

۱۸

ارغوان

رحمان  جلیل زاده

۳۶۳۵۳۱۱۱

بلواررسالت

۱۹

خاتون

حمیده نصیری

۳۶۴۳۳۵۰۰

شهرک ولی عصر

۲۰

اعتماد

هادی  خلاقی

۳۶۳۳۶۷۶۸

خیابان ۲۲ بهمن

۲۱

آسمان

اسد  تقی زاده

۳۶۴۴۶۶۱۶

۴۵متری صفرزاده

۲۲

سمند

اصلان  ساعی

۳۶۴۴۵۷۵۸

۴۵ متری صفرزاده

۲۳

دریا

رضا  محمدحسینی

۳۶۳۳۰۰۴۳

خیابان خمینی جنوبی

۲۴

سینا

عبداله  آقایارلو

۳۶۲۲۲۲۱۱

خیابان کارگر

۲۵

مهاجر

مجتبی  قوچخانی

۳۶۳۴۴۷۲۵

تخته پل

۲۶

همسفر

عباسعلی  سلماسی

۳۶۴۴۶۳۳۱

جاده بولاماج

۲۷

صبا

احمد  حاجی زاده

۳۶۴۵۳۹۰۰

جاده شوراب

۲۸

فرهنگیان

غلامحسین  رمضان زاده

۳۶۴۳۳۴۴۴

کوی ولیعصر

۲۹

مهر

حسین  شعیبی

۳۶۳۴۸۴۵۰

بلوار شمس تبریزی

۳۰

مهدی

نورعلی  محمدلو

۳۶۳۳۵۳۳۵

خیابان شهید احمدنیا

۳۲

ساحل

محرم  طالبی

۳۶۳۵۱۸۰۰

خیابان سلمان زاده

۳۳

متین

حسین  واعظی فر

۳۶۳۳۹۹۹۹

خیابان ۲۲ بهمن

۳۴

ثمین

حسن  درستی

۳۶۲۲۶۰۳۸

بلوار ولی عصر

۳۵

آرمین

جعفرصادق  سعیدنیا

۳۶۴۳۲۵۸۰

شهرک ولی عصر

۳۶

سماراه خوی

بلال آزادفر

۳۶۴۴۹۰۹۵

بلوار بهشتی

۳۷

مبین

ایوب  سهرابلی

۳۶۳۵۷۰۱۰

خیابان قاضی طباطبایی

۳۸

چای باشی

تقی  تقی خواه

۳۶۳۴۶۹۹۱

کوی پاسداران

۳۹

سامان

کیوان  قاسم خانی

۳۶۴۴۰۴۴۰

۴۵متری صفرزاده

۴۰

کوثر

غلامرضا  مقدم

۳۶۲۳۱۴۰۵

خیابان دانشگاه پیام نور

۴۱

باران

رویا حاجی قلیزاده

۳۶۴۶۹۱۶۰

کوی صفا

۴۲

شاخدا

زین العابدین  اویسی

۳۶۴۴۰۴۴۱

انتهای خیابان موسوی

۴۳

ظفر

حسین اروجلو

۳۶۳۶۱۱۱۱

۲۰متری پشت دانشگاه پیام نور

۴۴

نیلوفر

مهدی  گلصنملو

۳۶۴۵۲۹۲۹

کمربندی حجازی فر

۴۵

آذربایجان

حسن  محرمی خیاوی

۳۶۳۵۴۷۷۷

بلوار امام حسین

۴۶

شهریار

محمدعلی  حاج حسینلو

۳۶۳۵۶۱۴۷

بلوار قمری اصل

۴۷

نگین

عباس  معصومی

۳۶۴۴۱۰۱۱

کمربندی حجازی فر

۴۸

شمس

عبدالعلی  لطف اله پور

۳۶۳۶۰۴۰۰

خیابان قاضی طباطبایی

۴۹

جم

اسماعیل  خضرلو

۳۶۲۲۲۲۱۷

جمشید آباد

۵۰

بارش

جعفر اسماعیل زاده

پارکینگ شهرداری

۵۱

سفیر

غلامرضا  گرانی نژاد

۳۶۳۵۹۲۴۳

بلواررسالت

۵۲

خیام

بهمن  جلیل زاده

۳۶۳۵۹۴۰۰

بلوارامام حسین

۵۳

گلستان

رضا  بهرامی نازکی

۳۶۲۲۲۲۸۰

دروازه ماکو

۵۴

ماهان

جعفر شکوری

۳۶۴۶۸۰۰۰

جمشید آباد

۵۵

پویا

حمید رضا نجیبی

۳۶۴۳۳۰۷۰

شهرک ولیعصر

۵۶

آتا

میرکاظم بلورفروش

۳۶۲۲۲۲۲۸

روستای اکبرآباد

۵۷

بهنام

مسعود رنجبری

۳۶۳۵۴۴۴۴

بلوار زنبورداران