من كشته گريه ها و اشك ها هستم، هيچ مؤمنی مرا ياد نمی كند مگر آن كه عبرت گرفته و اشك هايش جاری خواهد شد.

— امام حسین علیه السلام

مسیرهای شهری

* لیست مسیرهای تاکسیرانی *

مسیر

مسافت

مرکز  یا میدان ولی عصر ـ جاده شوراب

۲٫۵۵

مرکز  ـ میدان شهید نصرالهی

۲٫۱۰

مرکز ـ میدان آفتابگردان

۱٫۳۰

مرکز ـ میدان ولایت فقیه ـ ترمینال جدید

۳٫۲۰

مرکز ـ میدان جهاد

۱٫۵۰

میدان جهاد ـ پمپ بنزین جمشیدآباد

۱٫۷۰

میدان جهاد ـ داخل اکبر آباد

۱٫۸۰

مرکز ـ میدان کشاورز ( قمسال ) و بالعکس

۱٫۷۰

مرکز ـ میدان امام حسین(ع) و بالعکس

۳٫۱۰

مرکز ـ میدان امام حسین(ع) ( تاکسی های ون )

۳٫۱۰

مرکز ـ میدان آقاصادق ( تاکسی های ون )

۳٫۷۰

مرکز ـ دانشکده علوم قرآنی ( سایر تاکسی ها )

۵٫۳۰

میدان امام حسین(ع) ـ دانشکده علوم قرآنی

۲٫۱۰

مرکز  یا میدان ولی عصر ـ میدان هواشناسی

۳٫۴۰

میدان استاندارد ـ کارخانه قند

۵٫۶۵

مرکز ـ شهانق

۲٫۵۰

میدان ولی عصر ـ میدان شهانق

۱٫۳۵

میدان شهانق ـ میدان امام حسین(ع) (بالعکس تامیدان ولیعصر)

۱٫۸۵

خیابان طالقانی ـ خیابان بهمن ـ قمسال و بالعکس

۲٫۴۰

مرکز ــ  میدان ولی عصر ـ دانشگاه آزاد ( سایر تاکسی ها )

۵٫۹۰

مرکز یا میدان ولی عصر ـ کوی ولی عصر ( مسجد کوی ) ( سایر تاکسی ها )

۷٫۶۰

مرکز ـ میدان ولی عصر ـ دانشگاه آزاد ( تاکسی های ون )

۵٫۹۰

مرکز یا میدان ولی عصر ـ یازده گانه کوی ولی عصر ( تاکسی های ون)

۸٫۶۰

مرکز ـ انتهای ربط ( سایر تاکسی ها )

۳٫۰۵

میدان ولی عصر ـ میدان بسیج

۱٫۳۰

میدان مصلی ـ میدان امام حسین ( ع ) ـ ( بالعکس تا مرکز )

۳٫۱۰

سه راهی صمدزاده ـ بلوار ۱۵خرداد ـ میدان شهید نصرالهی ( تاکسی های ون )

۲٫۲۰

سه راهی صمدزاده ـ بلوار ۱۵خرداد ـ میدان شهید نصرالهی ( سایر تاکسی ها )

۲٫۲۰

سه راهی صمدزاده ـ بلوار بهشتی جنوبی ـ بلوار۱۵ خرداد ـ بلوارآزادگان

۳٫۲۰

سه راهی صمدزاده ـ میدان شهید فهمیده

۱٫۰۰

فلکه امیربیگ ـ پایگاه شهید نظری

۲٫۲۰

خیابان طالقانی ـ خیابان جانبازان ـ میدان آفتابگردان و بالعکس  (سایر تاکسی ها)

۲٫۷۰

میدان شیخ نوایی ـ دانشگاه پیام نور

۱٫۳۵

اول خیابان دانشگاه ـ دانشگاه پیام نور

۱٫۰۰

شهرک ولی عصر  ـ ترمینال جدید

۵٫۸۰

میدان بسیج ـ ترمینال جدید

۳٫۹۰

میدان ولی عصر ـ ترمینال

۳٫۲۰

خیابان صمدزاده ـ علی آباد ـ دادگستری

۲٫۱۰

* لیست مسیرهای دربستی *

مسیر

تاکسی های ویژه ترمینال

 

تاکسی های ویژه بیمارستان ( از مبدأ بیمارستان قمربنی هاشم به تمام نقاط شهر)

تاکسی های ویژه دادگستری ( از مبدأ دادگستری به تمام نقاط شهر )

* مسیرهای ویژه فرودگاه *      

مسیر

میدان ولی عصر (ع) ـ فرودگاه خوی و بالعکس

از کوی ولی عصر به صورت دربستی به فرودگاه و بالعکس

از تمام نقاط شهر به صورت دربستی به فرودگاه و بالعکس 

* مسیرهای آژانس های تاکسی تلفنی  *

مسیر

محدوه کل شهر تا پل خاتون وبالعکس

محدوه کل شهربه کوی ولی عصر(ع) و دانشگاه آزاد و مزار شهدا و بالعکس

محدوده داخل شهرک ولی عصر