سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

اعلام مفقودی

[contact-form-7 id=”45″ title=”اعلام مفقودی”]