خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.

— امام علی علیه السلام

اعلام مفقودیچاپ

    نام شما (الزامی)

    ایمیل شما (الزامی)

    موضوع

    پیام شما

    :captcha