آگهی فراخوان محدود | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

اگر سه چیز نبود، فرزند آدم هرگز برای چیزی سر خم نمی کرد: فقر، بیماری و مرگ.

— امام حسین علیه السلام

آگهی فراخوان محدودچاپ

به اطلاع میرساند سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی درنظر دارد باستناد بند ۱ مصوبه شماره ۱۰۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیئت مدیره محترم و صورتجلسه شماره ۹۹/۷۷۶۳/ص مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵  شورای محترم سازمان، نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعاتی و ارائه خدمات غیرحضوری (تحت وب) اقدام نماید. لذا کلیه شرکت های واجد شرایط و فعال در این زمینه درصورت تمایل می توانند پیشنهاد خودرا در موعد مقرر به سازمان تحویل نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات فنی سامانه و آگاهی از سایر شرایط به سازمان مراجعه ویا تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ می باشد