اطلاعیه: فراخوان ثبت نام رانندگان سرویس مدارس در سامانه سپند | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

اگر سه چیز نبود، فرزند آدم هرگز برای چیزی سر خم نمی کرد: فقر، بیماری و مرگ.

— امام حسین علیه السلام

اطلاعیه: فراخوان ثبت نام رانندگان سرویس مدارس در سامانه سپندچاپ


دراجرای تبصره ۴ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزی بدینوسیله از کلیه رانندگانی که مایل به فعالیت درحوزه حمل و نقل دانش آموزی می باشند درخواست می گردد از مورخه ۲۲/۰۴/۹۸ لغایت ۱۰/۰۵/۹۸  با دردست داشتن مدارک ضمن مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی(سپند) در موعد مقرر اقدام نمایند.

                                                      روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر

                                                                                           شهرداری خوی