تجمیع اطلاعات رانندگان تاکسی تلفنی جهت سهمیه بندی بنزین | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.

— امام علی علیه السلام

تجمیع اطلاعات رانندگان تاکسی تلفنی جهت سهمیه بندی بنزینچاپ

طبق اعلامیه اتحادیه تاکسیرانی های کشور برای ایجاد سهمیه سوخت بنزین برای خودروهای پلاک شخصی تاکسی تلفنی نیاز به تجمیع اطلاعات مربوطه توسط آژانس های تاکسی تلفنی حداکثر تا ساعت ۱۰صبح دوشنبه مورخه۹۸/۰۹/۰۴ میباشد

لازم به ذکر است که مدیران محترم با دانلود فایل زیر اقدام به تکمیل اطاعات مربوطه نمایند