تقدیر از راننده اتوبوس درونشهری در همایش 26 آذر | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

— رسول اکرم ( ص )

تقدیر از راننده اتوبوس درونشهری در همایش ۲۶ آذرچاپ

در گردهمایی فعالان حمل ونقل عمومی درون شهری کشور که  روز ۲۶ آذرماه روز حمل ونقل ” در سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور برگزار گردید از منتخبین این حوزه درحضور وزیر محترم کشور  تقدیر و تشکر شد.

دربخش رانندگان برتر :

در این همایش در کنار مدیران برتر از رانندگان نمونه  نیز تقدیر بعمل آمدکه آقای عباداله حیدرزاده بعنوان راننده نمونه و حرفه ای در حوزه اتوبوس درون شهری انتخاب شد