سرویس دهی ویژه به شهروندان در آخرین پنجشنبه و جمعه سال97 | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

روز غدیر خم در میان روزهای عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است.

— امام صادق (ع)

سرویس دهی ویژه به شهروندان در آخرین پنجشنبه و جمعه سال۹۷چاپ

باتوجه به سنت زیارت اهل قبور و گلزار شهدا در آخرین پنجشنبه و جمعه سال، همانند سالهای گذشته سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی با اطلاع رسانی های قبلی نسبت به پیش بینی و ارائه سرویس های ویژه با هدف تسهیل ایاب ذهاب شهروندان از میادین مرکزی شهر به مزار شهدا و بالعکس، کاهش بار ترافیکی،کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه ها از ساعات اولیه صبح الی پایانی شب در روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفندماه ۹۷ اقدام نمود.