قابل توجه مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر خوی | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

— رسول اکرم ( ص )

قابل توجه مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر خویچاپ

احتراما  با عنایت به کثرت سفرهای منتهی به مرزهای غربی کشور جهت اعزام به کشور عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی و با توجه به وضع مقررات ترافیکی تردد در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی به منظور سهولت زائرین حرم حسینی و ایجاد سفری امن در مناطق مذکور، به منظور کنترل سفرهای رانندگان، تا ۱۵ آبان ماه صدور مرخصی آنلاین از طریق سایت سازمان مسدود می باشد.
رانندگان محترم تاکسی در صورت ضرورت می توانند با مراجعه به سازمان نسبت به دریافت مرخصی اقدام نمایند.