کرایه اتوبوس | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

اگر سه چیز نبود، فرزند آدم هرگز برای چیزی سر خم نمی کرد: فقر، بیماری و مرگ.

— امام حسین علیه السلام

کرایه اتوبوسچاپ

خبر:رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی اعلام کرد: برابر مصوبات شورای محترم اسلامی شهر و تائید فرمانداری محترم, نرخ کرایه ( کارتی و نقدی) اتوبوس های مسیر شهرک ولیعصر ۵۵۰۰ ریال و سایر مسیرهای شهری ۵۰۰۰ ریال تعیین شده است. صفر ولیزاده ضمن تشکر از رانندگان زحمتکش ناوگان حمل و نقل عمومی بابت همراهی با سازمان، از شهروندان محترم نیز درخواست کرد تا با استفاده از کارت بلیط الکترونیکی برای پرداخت کرایه اقدام و هرگونه انتقاد، پیشنهاد، نظر و شکایت خود را از طریق سامانه ۱۳۳ به سازمان و یا همکاران گشت و کنترل مستقر در سطح شهر اطلاع دهند