سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

شکایات،انتقادات وپیشنهادات

[contact-form-7 id=”12″ title=”فرم تماس ۱″]