سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

تأیید پرداخت

از خرید شما متشکریم! [edd_receipt]