کاهلی آدمی در نماز از سستی ایمان است .

— امام علی علیه السلام

تراکنش ناموفق

تراکنش شما ناموفق بود، لطفاً دوباره تلاش کنید یا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.