آغاز ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدارس در سامانه سپند | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

من كشته گريه ها و اشك ها هستم، هيچ مؤمنی مرا ياد نمی كند مگر آن كه عبرت گرفته و اشك هايش جاری خواهد شد.

— امام حسین علیه السلام

آغاز ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدارس در سامانه سپند

به اطلاع می رساند برابر دستور العمل اجرایی آئین نامه حمل ونقل دانش آموزان مدارس، ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه سپند برای کلیه افرادی که در حوزه سرویس مدارس فعالیت دارند الزامی است