آغاز ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدارس در سامانه سپند | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

کاهلی آدمی در نماز از سستی ایمان است .

— امام علی علیه السلام

آغاز ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدارس در سامانه سپند

به اطلاع می رساند برابر دستور العمل اجرایی آئین نامه حمل ونقل دانش آموزان مدارس، ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه سپند برای کلیه افرادی که در حوزه سرویس مدارس فعالیت دارند الزامی است