آغاز ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدارس در سامانه سپند | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

— رسول اکرم ( ص )

آغاز ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدارس در سامانه سپند

به اطلاع می رساند برابر دستور العمل اجرایی آئین نامه حمل ونقل دانش آموزان مدارس، ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه سپند برای کلیه افرادی که در حوزه سرویس مدارس فعالیت دارند الزامی است