اطلاعیه | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.

— امام علی علیه السلام

اطلاعیه

به اطلاع مردم عزیز شهرستان خوی میرساند :

با عنایت پروردگار ، حمایت شهردار محترم و شورای ترافیک و شورای اسلامی شهر خوی طبق توافق های صورت گرفته مابین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی با شرکت هوش_فناور_پدیده_اورین ، بزودی نرم افزار سب(seb) جهت هوشمند سازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر ، در راستای حرکت به سوی شهر هوشمند آغاز به فعالیت خواهد کرد .

 

 مهندس ولی زاده رئیس محترم سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی افزود :

با توجه به فعالیت غیر مجاز برخی خودروهای سواری مسافر بر شخصی در سطح شهر، این طرح باعث بهتر شدن وضعیت معیشت رانندگان و ارائه خدمات استثنائی به شهروندان معزز خواهد شد .

 

خبر تکمیلی متعافبا اعلام خواهد شد