اطلاعیه:کاهش سهمیه پایه ناوگان دیزل و تخصیص سهمیه بر اساس پیمایش | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

اطلاعیه:کاهش سهمیه پایه ناوگان دیزل و تخصیص سهمیه بر اساس پیمایش

به اطلاع مالکین کلیه ناوگان دیزلی باری و مسافری شهری میرساند برابر مصوبات کارگروه ملی سیستم جامع پیمایش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور سهمیه پایه سوخت از شهریورماه بصورت گام به گام کاهش می یابد و جهت برخورداری از سهمیه عملکردی، ثبت باربرگ برای ناوگان باری و نصب دستگاه سیپاد برای کلیه ناوگان الزامی می باشد