اطلاعیه: امکان مراجعه مستقیم متقاضیان سرویس مدارس به شرکت های مجری طرح | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

کاهلی آدمی در نماز از سستی ایمان است .

— امام علی علیه السلام

اطلاعیه: امکان مراجعه مستقیم متقاضیان سرویس مدارس به شرکت های مجری طرح

پیرو پیگیری های مستمر سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی از اتحادیه محترم تاکسیرانیهای شهری کشور مبنی بر وجود مشکلات عدیده در زمینه ثبت نام متقاضیان فعالیت در حوزه حمل و نقل دانش آموزی در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی(سپند)، به ­اطلاع می­رساند کلیه افرادی که مایل به فعالیت به عنوان سرویس مدارس بوده و تاکنون نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدامی انجام نداده اند می توانند مستقیماً به شرکت های مجاز مجری طرح سرویس مدارس دارای پروانه از سازمان مراجعه جهت ثبت نام اولیه و تشکیل پرونده بدون پرداخت وجه اقدام  نمایند.

ضمناً افرادی که قبلاً از طریق دفاتر پیشخوان در سامانه سپند ثبت نام کرده اند در اسرع وقت جهت تکمیل پرونده به شرکت های یادشده مراجعه نمایند.