تجمیع اطلاعات رانندگان تاکسی تلفنی جهت سهمیه بندی بنزین | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

اگر سه چیز نبود، فرزند آدم هرگز برای چیزی سر خم نمی کرد: فقر، بیماری و مرگ.

— امام حسین علیه السلام

تجمیع اطلاعات رانندگان تاکسی تلفنی جهت سهمیه بندی بنزین

طبق اعلامیه اتحادیه تاکسیرانی های کشور برای ایجاد سهمیه سوخت بنزین برای خودروهای پلاک شخصی تاکسی تلفنی نیاز به تجمیع اطلاعات مربوطه توسط آژانس های تاکسی تلفنی حداکثر تا ساعت ۱۰صبح دوشنبه مورخه۹۸/۰۹/۰۴ میباشد

لازم به ذکر است که مدیران محترم با دانلود فایل زیر اقدام به تکمیل اطاعات مربوطه نمایند