تشکیل جلسه هماهنگی سرویس مدارس در آستانه شروع سال تحصیلی-لیست شرکت های مجاز | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

روز غدیر خم در میان روزهای عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است.

— امام صادق (ع)

تشکیل جلسه هماهنگی سرویس مدارس در آستانه شروع سال تحصیلی-لیست شرکت های مجاز

در جلسه ای که باحضور رئیس محترم پلیس راهور شهرستان خوی و مدیران شرکت های فعال سرویس مدارس شهرستان در محل سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی برگزار گردید آقای صفر ولیزاده رئیس سازمان بابیان این مطلب که ساماندهی سرویس مدارس موجب تامین امنیت دانش آموزان و آرامش خاطر اولیا می شود افزود این سازمان جهت اجرای قانون و مفاد آئین نامه حمل و نقل دانش آموزی مربوط به حوزه فعالیت خود حداکثر توان را به کارخواهد برد.

درادامه جلسه برخی مسائل و مشکلات موجود ازجمله فرآیند تائید رانندگان درسامانه سپند،صدور مجوز و برچسب سرویس مدارس،لزوم کنترل و نظارت در طول سال تحصیلی همچنین برگزاری جلسه توجیهی رانندگان مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و برتعامل بیش از پیش دست اندرکاران این حوزه تاکید شد

درخاتمه جلسه پروانه فعالیت شرکت های تائید شده جهت فعالیت در حوزه حمل و نقل دانش آموزی تحویل مدیران عامل گردید