راننده تاکسی امانت دارخوئی | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

راننده تاکسی امانت دارخوئی

طی مراسمی  در سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر آقای ابراهیم زینالی راننده  امانت دار و خوش اخلاق و مورد اعتماد تاکسی به کد۴۶۱ به شماره انتظامی ۲۲۷ ت ۳۵-ایران۱۷ روز پنجشنبه یک عدد کیف حاوی چند کارت بانکی و یک حلقه  انگشتر طلا بهمراه یک چک بروز   دروجه حامل به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مبالغی نقد  که در تاکسی جامانده بود به صاحبش در حضور مسئولین مربوطه تحویل داده شد. این سازمان از امانتداری و پیگیری  تا پیدا شدن صاحب مدارک و تحویل  توسط نامبرده کمال تشکر وقدردانی  را می نماید وبرای ایشان آرزوی موفقیت وسربلندی و توفیق روز افزون از درگاه احدیت خواستار است