سرویس دهی ویژه به شهروندان در آخرین پنجشنبه و جمعه سال97 | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

من كشته گريه ها و اشك ها هستم، هيچ مؤمنی مرا ياد نمی كند مگر آن كه عبرت گرفته و اشك هايش جاری خواهد شد.

— امام حسین علیه السلام

سرویس دهی ویژه به شهروندان در آخرین پنجشنبه و جمعه سال۹۷

باتوجه به سنت زیارت اهل قبور و گلزار شهدا در آخرین پنجشنبه و جمعه سال، همانند سالهای گذشته سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی با اطلاع رسانی های قبلی نسبت به پیش بینی و ارائه سرویس های ویژه با هدف تسهیل ایاب ذهاب شهروندان از میادین مرکزی شهر به مزار شهدا و بالعکس، کاهش بار ترافیکی،کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه ها از ساعات اولیه صبح الی پایانی شب در روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفندماه ۹۷ اقدام نمود.