سرویس دهی ویژه به شهروندان در آخرین پنجشنبه و جمعه سال97 | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

— رسول اکرم ( ص )

سرویس دهی ویژه به شهروندان در آخرین پنجشنبه و جمعه سال۹۷

باتوجه به سنت زیارت اهل قبور و گلزار شهدا در آخرین پنجشنبه و جمعه سال، همانند سالهای گذشته سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی با اطلاع رسانی های قبلی نسبت به پیش بینی و ارائه سرویس های ویژه با هدف تسهیل ایاب ذهاب شهروندان از میادین مرکزی شهر به مزار شهدا و بالعکس، کاهش بار ترافیکی،کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه ها از ساعات اولیه صبح الی پایانی شب در روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفندماه ۹۷ اقدام نمود.