قابل توجه بهره برداران محترم متقاضی بیمه تکمیلی | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

— رسول اکرم ( ص )

قابل توجه بهره برداران محترم متقاضی بیمه تکمیلی

بر اساس اعلام اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به منظور تأمین رفاه و تحت پوشش قرار دادن خدمات بیمه ای برای رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری، آن عده از رانندگانی که تمایل به استفاده از خدمات بیمه ای از جمله شخص ثالث،بدنه،آتش سوزی،واحدمسکونی و امورات درمانی خود و خانواده های محترمشان از طریق استفاده از تسهیلات با شرایط اقساط ۱۲ ماهه بدون سود،بدون ضامن،بدون پیش پرداخت وبدون نیاز به مراجعه مستقیم بابانک رادارند،تا۹۷/۱۲/۲۰با مراجعه به سامانه اطلاعات ناوگان اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشوربه آدرسWWW.irtusan.ir نسبت به تکمیل و تاییداطلاعات خانواده خود اقدام نمایند . 
بدیهی است، ثبت نام درسامانه یادشده به منزله صدور بیمه نامه تکمیلی درمان نمی باشد واجرای طرح منوط به تجمیع اطلاعات و ارسال آن به بیمه خواهد بود.