قابل توجه مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر خوی | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

نیکوکاران بدین جهت نیکوکار نامیده شده‏اند که به پدران ، فرزندان و برادران خوبی کردند.

— امام رضا علیه السلام

قابل توجه مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر خوی

حتراما پیرو انحلال سازمان های تاکسی رانی، اتوبوس رانی و پایانه های مسافربری شهرداری خوی ، سازمان جدید با عنوان “سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی” تشکیل و کلیه امورات سازمان های منحله در سازمان جدیدالتاسیس انجام می گیرد.
همچنین ازتاریخ ۹۷/۰۸/۰۱سایت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی با عنوان www.pfto-khoy.ir آماده بهره برداری بوده و اخبار و رویدادهای روزمره و همچنین اطلاع رسانی های مورد نیاز از طریق سایت جدید اعلامی انجام خواهد گرفت.
رانندگان تاکسی نیز جهت دریافت مرخصی اینترنتی می توانند بامراجعه به سایت اعلام شده نسبت به دریافت مرخصی اقدام نمایند.