نرخ کرایه تاکسی، آژانس، اتوبوس و مینی بوس در سال 1398 اعلام شد: | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

— رسول اکرم ( ص )

نرخ کرایه تاکسی، آژانس، اتوبوس و مینی بوس در سال ۱۳۹۸ اعلام شد:

صفر ولیزاده رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی خبر داد: باتصویب شورای محترم شهر و تائید فرمانداری محترم شهرستان خوی نرخ کرایه تاکسی ها و آژانس ها، همچنین اتوبوس و مینی بوس در سال ۱۳۹۸ اعلام و قابل اجرا می باشد. درهمین راستا نرخ کرایه اتوبوس برای مسیر شهرک ولیعصر ۵۵۰۰ ریال و سایر مسیرهای شهری ۵۰۰۰ ریال همچنین مینی بوس های مسیر شیخ نوائی و یدیلر نیز ۵۵۰۰ ریال تعیین شد. وی همچنین از شهروندان عزیز خواست تا با استفاده از کارت بلیط الکترونیکی نسبت به پرداخت کرایه اتوبوس و مینی بوس اقدام نموده و از پرداخت وجه نقد خودداری نمایند. ضمناً نرخ کرایه تاکسی ها و آژانس ها نیز بشرح جدول ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم  اعلام می گردد.

هرگونه نظر، انتقاد، پیشنهاد یا شکایت از طریق سامانه ۱۳۳ قابل پیگیری می باشد.

لازم به ذکر است جدول مربوط به نرخ های جدید به تعداد کافی تکثیر و بین بهره برداران و رانندگان محترم توزیع می شود.