پیام تبریک سرپرست سازمان بمناسبت آغاز سال نو | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

— رسول اکرم ( ص )

پیام تبریک سرپرست سازمان بمناسبت آغاز سال نو

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی در پیامی فرارسیدن عیدنوروز و سال جدید را تبریک گفت