کلاس آموزشی رانندگان سرویس مدارس | سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافرشهرداری خوی

سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

کلاس آموزشی رانندگان سرویس مدارس

در جلسه ای که باحضور جمع کثیری از رانندگان سرویس مدارس در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار گردید صفرولیزاده رئیس سازمان ضمن تشکر و خوش آمدگویی براهمیت سرویس مدارس تاکید و افزود: این سازمان جهت همکاری بارانندگان در زمینه های مختلف ازجمله تسریع در روند تکمیل پرونده و صدور پروانه خصوصا کاهش هزینه های این قشر زحمتکش نهایت توان و تلاش خودرا به کارخواهد برد

درادامه جلسه جناب سرهنگ مهدی زاده رئیس محترم پلیس راهور شهرستان با بیان این مطلب که رانندگان سرویس مدارس در طول سال تحصیلی همواره عضوی تائیرگذار از ترافیک و انضباط آمدوشد شهری هستند به بیان برخی موارد قانونی و مقررات مهم راهنمائی و رانندگی درمورد بیمه،معاینه فنی و … پرداخت.

گفتنی است جلسه با پاسخگوئی به سوالات رانندگان حاضر در جلسه ادامه یافت.