سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.

— امام علی علیه السلام

آخرین اخبار

توزیع لاستک بین تاکسی ها و آژانس ها

به همت سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی وبا تلاش و پیگیری های مستمر و شبانه روزی مدیریت و معاونت سازمان در جهت حمایت از قشر محترم و زحمتکش ناوگان مسافری درونشهری(تاکسی،اتوبوس و مینی بوس) از اتحادیه تاکسیرانیهای … ШШЇШЩЩ ЩШЩШЁ

لزوم ثبت نام خودروهای فرسوده در سامانه نوسازی

بنابر مصوبه ۹۵۲۰۰/ت۵۵۰۷۴هـ مورخ ۱۸/۷/۹۷ هیئت محترم وزیران درخصوص آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک و مطابق ماده ۶ آئین نامه مذکور آن دسته از خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی بارومسافر که در طرح نوسازی ثبت نام … ШШЇШЩЩ ЩШЩШЁ

تاکسی های اینترنتی ضابطه مند می شوند

دبیر شورای عالی ترافیک: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند. … ШШЇШЩЩ ЩШЩШЁ

اعزام کاروان یکهزار شهید خوی به مهران

دراجرای دستورالعمل های صادره اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور و مصوبات هیئت مدیره محترم سازمان،  درمورخه شنبه ۹۷/۷/۲۸تعداد ۲۱ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی در قالب کاروان یکهزار شهید شهرستان خوی بصورت داوطلبانه جهت … ШШЇШЩЩ ЩШЩШЁ

قابل توجه رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری

باتوجه به تشکیل سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری خوی وانحلال سازمان های تاکسیرانی،اتوبوسرانی،وپایانه به زودی به منظور تعییت و انتخاب نماینده جدید جهت حضوردرجلسات ازکلیه همکاران و بهره برداران حمل و نقل درونشهری با تشکیل مجمع دعوت خواهد … ШШЇШЩЩ ЩШЩШЁ

قابل توجه مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر خوی

احتراما  با عنایت به کثرت سفرهای منتهی به مرزهای غربی کشور جهت اعزام به کشور عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی و با توجه به وضع مقررات ترافیکی تردد در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی به منظور سهولت زائرین … ШШЇШЩЩ ЩШЩШЁ

قابل توجه مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر خوی

حتراما پیرو انحلال سازمان های تاکسی رانی، اتوبوس رانی و پایانه های مسافربری شهرداری خوی ، سازمان جدید با عنوان “سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی” تشکیل و کلیه امورات سازمان های منحله در سازمان جدیدالتاسیس … ШШЇШЩЩ ЩШЩШЁ